Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is voor ons familiebedrijf een vanzelfsprekendheid. Dat doen wij dan ook met veel overtuiging en met aandacht voor elkaar en aandacht voor onze leefomgeving.

Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat wij bijdragen aan een toekomstbestendige wereld, waarbij economische, ecologische en sociale belangen in evenwicht zijn. 

Dat doen we onder andere door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO-prestatieladder): Waar duurzaam ondernemen zich vooral richt op het klimaat, kijkt deze vorm van ondernemen ook naar de mensen. Denk bijvoorbeeld aan eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden. Naast onze interne inspanningen om duurzaam te opereren, zoeken we ook actief naar samenwerkingen met leveranciers, klanten en andere belanghebbenden die dezelfde waarden delen. Samen streven we naar een duurzame toekomst, waarin we onze impact op het milieu minimaliseren en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Het duurzaamheidsbeleid van SPELT richt zich op 4 pijlers:

 

1. Veiligheid en welzijn

Het optimaliseren van de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers staat op de eerste plaats. Zonder gezonde en tevreden medewerkers geen onderneming. We investering in opleiding en ontwikkeling en zijn VCA gecertificeerd.

 

2. Circulaire economie

De Nederlandse overheid heeft het doel om in 2050 100% circulair te zijn en in 2030 minstens 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Bij Spelt streven we naar een circulaire benadering van onze activiteiten. Wij maximaliseren de herbruikbaarheid van afvalproducten door deze te recyclen. In de loop der jaren is dit proces geavanceerder geworden. We hebben geïnvesteerd in moderne recyclingtechnologieën om materialen optimaal te benutten en afval tot een minimum te beperken. Door middel van innovatieve processen kunnen we waardevolle grondstoffen herwinnen uit verschillende afvalstromen. Door die ontwikkelingen kunnen we steeds meer afval omzetten in nieuwe producten, grondstoffen en energie. waardoor we bijdragen aan een gesloten kringloopsysteem.

 

3. Klimaat en energietransitie

Daarnaast werken wij aan het verkleinen van de impact van onze activiteiten op het milieu. Zo helpt de CO2-Prestatieladder  ons bij het verminderen van CO2-uitstoot. En is het dak van de sorteerloods in Nieuwveen voorzien van zonnepanelen. Op die manier dragen wij bij aan een aangename leefomgeving voor nu en in de toekomst.

 

4. Positieve bijdrage aan de lokale economie en samenleving

We nemen onze verantwoordelijkheid als bedrijf serieus en streven ernaar om een positieve impact te hebben op de samenleving. Daarom ondersteunen we verschillende lokale maatschappelijke initiatieven en goede doelen die zich inzetten voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapsontwikkeling.

 

Tenslotte

Met trots kunnen we zeggen dat we erkend zijn voor onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen. We hebben diverse certificeringen ontvangen die onze betrokkenheid en prestaties op het gebied van duurzaamheid bevestigen. Deze erkenningen motiveren ons om door te blijven gaan op de ingeslagen weg en ons duurzaamheidsbeleid verder te versterken.

Als familiebedrijf zijn we toegewijd aan het doorgeven van een gezonde en duurzame planeet aan toekomstige generaties. We blijven innoveren, investeren en samenwerken om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken. Samen met onze klanten, leveranciers en medewerkers werken we aan een duurzame toekomst waarin economische groei hand in hand gaat met respect voor mens en milieu.