Over Spelt

Over Spelt

Spelt is een gezond familiebedrijf, sterk in het inzamelen en verwerken van afvalstromen en sterk in het uitvoeren van grondwerkprojecten.

Met onze jarenlange ervaring in afvalinzameling en in grond- en straatwerk zijn wij uitgegroeid tot een bedrijf met zes vestingen verspreid door Nederland.
Alle facetten van ons bedrijf komen op deze website aan bod.
Wij vertellen maar al te graag over wie wij zijn en wat wij voor jou zouden kunnen betekenen.

Als modern familiebedrijf zit het wij-gevoel in onze genen. In een informele sfeer werken wij samen. In onze organisatie kennen wij elkaar bij naam en is niemand een nummer.
Onze aandacht voor onze mensen blijkt uit de gezellige personeelsbijeenkomsten die wij gedurende het jaar organiseren. Maar ook uit onze diverse bedrijfscertificaten. Wij zijn er trots op dat wij laten zien dat wij veilig werken.
Behalve dat onze aandacht uitgaat naar onze collega’s en hun veiligheid, gaat onze aandacht ook uit naar duurzaamheid. Wij doen ons best om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Al onze chauffeurs hebben rijtraining gevolgd waarin zij geleerd hebben om zo zuinig mogelijk te rijden.

Wij hebben ook aandacht voor de wereld om ons heen.
Met ons initiatief Spelt Erbij dragen wij samen met de mensen om ons heen bij de biodiversiteit. De bloemenzaadjes trekken niet alleen bijen aan, maar zorgen ook voor een fleurige tuin!

Maatschappelijk betrokkenheid is een andere pijler die samen met oog voor mens en milieu ons het MVO-certificaat heeft gegeven.
Wij bevinden ons midden in de samenleving door sportclub en lokale initiatieven te ondersteunen.
Daarin leggen wij graag de link tussen collega’s of klanten die bij een goed doel betrokken zijn.

Van een man met een ambitie tot een landelijk concern met een merk dat staat.
Wat kunnen er veel mooie dingen gebeuren in 70 jaar tijd als je schouder aan schouder blijft staan!
En dat noemen wij ‘Trots op Spelt!’