Bodemsanering

In de diversiteit van onze grondwerkprojecten hebben wij regelmatig te maken met verontreinigde bodems. Het saneren van bodemverontreiniging is maatwerk waarbij de uitvoering sterk afhankelijk is van de toekomstige inrichting en gebruik. Door gezamenlijk het eindresultaat vooraf te bepalen maken wij een plan om de bodemverontreiniging veilig en functioneel te saneren. Het volledig verwijderen van verontreinigde grond hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn. Met name verontreinigingen die zich niet verspreiden lenen er zich voor om grond buiten de contactzones her te gebruiken.

Voor het saneren van verontreinigde grond beschikken wij over het procescertificaat ‘uitvoering van bodemsaneringen’. Daarnaast beschikken wij op het procescertificaat ‘tanksaneringen’ voor het verwijderen van ondergrondse tanks. Bij de uitvoering van bodemsanering en tanksaneringsprojecten komt veiligheid op de eerste plaats. Deze veiligheid kunnen wij borgen door een goede voorbereiding en door de inzet van gekwalificeerd personeel en geschikt materieel.