Asbestafval is een term voor afval die wordt gebruikt voor zes natuurlijk voorkomende mineralen met een vezelachtige structuur. In het verleden werd asbest veelvuldig gebruikt in verschillende materialen, waaronder gebouwen en woningen. Later is echter algemeen bekend geworden dat asbest aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Vanwege deze risico’s is asbest nu geclassificeerd als gevaarlijk afval. Om asbest op een veilige manier te vervoeren, moet het worden verpakt in een speciale luchtdichte verpakking die geschikt is voor asbest. Vervolgens kan het alleen worden afgevoerd via een container.

Het is van groot belang om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen bij het hanteren en verwijderen van asbestafval. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot ernstige longziekten, waaronder longkanker en mesothelioom. Daarom is het van essentieel belang om de juiste procedures te volgen en professionals in te schakelen met expertise in asbestverwijdering.

Tegenwoordig wordt het gebruik van asbest in veel landen sterk gereguleerd of zelfs volledig verboden. Er worden uitgebreide inspecties en controles uitgevoerd zodat ervoor te zorgen dat asbest op een veilige manier wordt verwijderd en dat blootstelling aan de vezels wordt geminimaliseerd.

Het is belangrijk op te merken dat asbestverwijdering geen taak is die u zelf moet proberen uit te voeren. Onjuiste verwijdering kan leiden tot een verhoogd risico op blootstelling aan asbestvezels, wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Overheden en instanties zijn zich bewust van de gevaren van asbest en hebben wetten en voorschriften opgesteld om de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een puincontainer of download het document.

Wel toegestaan

  • Verpakt in een niet lucht doorlatende voor asbest bestemde verpakking

Niet toegestaan

  • Zonder verpakking aanleveren
  • Verontreinigde asbest met andere materialen

Opmerking
Op onze locatie is het niet toegestaan om asbest los aan te leveren. Voor het veilig transporteren van asbest dient het te worden verpakt in een speciale asbest bigbag en dubbel verpakt te worden in een container. Asbest dat niet correct verpakt is, kunnen wij niet accepteren of meenemen.

« » « »