Maatschappij

Een van de drie belangrijkste pijlers binnen ons MVO beleid is onze inzet om maatschappelijke betrokkenheid te versterken en hierdoor in verbinding te staan met de lokale gemeenschap.

Dit doen wij niet alleen door zoveel mogelijk lokaal in te kopen, maar sponsoring op lokaal niveau is hier een ook belangrijk onderdeel van. Veel van onze collega’s zijn actief als vrijwilliger bij bijvoorbeeld de plaatselijke korfbalvereniging, de vakantiespelen, het zwembad of een dorpsfeest. Dit zijn initiatieven die door ons van harte worden ondersteund. Op dit moment steunen wij ongeveer 50 verenigingen en stichtingen waar onze collega’s direct of indirect bij betrokken zijn.