Sloopwerken

Een sloopwerk is een verzameling van deelprocessen die er gezamenlijk zorg voor dragen dat een opstal op een veilige en verantwoorde wijze wordt verwijderd. De deelprocessen beginnen met een goede voorbereiding om het werk veilig en adequaat uit te kunnen voeren. Onze gecertificeerde asbest verwijderaars staan vaak aan het begin van het sloopwerk en wordt opgevolgd door ons team van gekwalificeerde mensen die selectief slopen.

Vrijkomende afvalstoffen en materialen worden gescheiden afgevoerd en duurzaam hergebruikt. Voor het duurzaam verwerken van de afvalstromen maken wij gebruik van de kennis die onze afvaldivisie in huis heeft. Voor de uitvoering van het sloopwerk maken wij  gebruik van machines die geschikt zijn voor het werk en zetten wij gekwalificeerd personeel in.