Bij de sloop of renovatie van gebouwen komt vaak isolatie materiaal afval vrij, zoals steenwol, glaswol en polystyreenschuim (piepschuim). Wij zijn gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van dit isolatie afval. Door dit materiaal op een zorgvuldige manier te scheiden en te recyclen, kunnen we het een nieuw leven geven als hoogwaardig isolatiemateriaal.

Het proces begint met het inzamelen van schoon isolatie materiaal afval. Dit betekent dat we alleen materiaal accepteren dat vrij is van verontreinigingen zoals verf, lijm of andere afvalstoffen. Vervolgens wordt het isolatiemateriaal gerecycled, waarbij het wordt verwerkt tot nieuwe isolatieproducten.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een container voor isolatiemateriaal of download het document.

Wel toegestaan

  • EPS (polystyreenschuim, piepschuim)
  • Steenwol
  • Glaswol

Niet toegestaan

  • Vervuild materiaal
  • Gevaarlijk afval

Het recyclen van isolatiemateriaal heeft verschillende voordelen. Ten eerste draagt het bij aan het verminderen van de hoeveelheid afval die op stortplaatsen belandt. Daarnaast zorgt het hergebruik van isolatiemateriaal voor een vermindering van de vraag naar nieuwe grondstoffen, waardoor natuurlijke hulpbronnen worden gespaard.

Door te kiezen voor gerecycled isolatiemateriaal kunnen gebouwen op een duurzamere manier worden geïsoleerd, met behoud van de gewenste energie-efficiëntie. Op deze manier dragen we bij aan een circulaire economie en een groenere toekomst, waarin afval wordt gezien als een waardevolle bron die opnieuw kan worden gebruikt.

Spelt toegewijd aan het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector. Door samen te werken met partners, klanten en de gemeenschap kunnen we een positieve verandering bewerkstelligen en streven naar een toekomst waarin isolatiemateriaal niet alleen efficiënt, maar ook milieuvriendelijk is.

Laten we samenwerken om de waarde van isolatiemateriaal te maximaliseren, afval te verminderen en een duurzame bouwsector te bevorderen. Samen kunnen we een verschil maken en streven naar een groenere en energiezuinigere samenleving.

« » « »