Compost

Het groenafval wat wij inzamelen verwerken wij tot hoogwaardige groencompost die voldoet aan de voorwaarden van het BOOM besluit. Het groenafval wat wordt ingezameld bij Spelt bestaat hoofdzakelijk uit tuin- en snoeiafval. Als eerste stap wordt dit afval verkleind door een shredder. Vervolgens doet de natuur zijn werk en wordt het materiaal afgebroken tot fijn materiaal. Om dit proces te versnellen wordt keren wij het materiaal om en zeven wij de grove stukken eruit. Hierna kan het gebruikt worden als bodemverbeteraar om de vruchtbaarheid van de bodem verhogen.

« » « »