Wat is bouw- en sloopafval?

Bouw- en sloopafval zijn diverse materialen die vrijkomen bij bouw- en sloopactiviteiten. Denk hierbij aan puin, hout, metalen, gipsplaten, kunststoffen, glas en nog veel meer. Deze afvalstromen zijn vaak groot in omvang en bevatten een verscheidenheid aan materialen.

WEL

 • Dakafval (max 5%), geen asbest
 • Dakgrind (schoon)
 • Elektrisch huishoudelijk apparatuur (zonder
  accu of batterij)
 • Folie
 • Geïmpregneerd hout
 • Gips(platen)
 • Glas
 • Grof huishoudelijk afval
 • Hout (A, B en C)
 • Isolatiemateriaal (max 10%)
 • Kunststoffen
 • Metalen
 • Papier / Karton
 • Puin/steen
 • Snoeihout
 • Tapijt (max 10%)

NIET

 • Accu’s/batterijen
 • Asbest(lijkend) materiaal
 • Autobanden
 • Gevaarlijk afval
 • Kitresten
 • Landbouwfolie
 • Matrassen/bankstellen
 • Oplosmiddelen
 • Spuitbussen
 • Verfhoudend materiaal
 • Vloeistoffen
 • Witgoed (koelkast, vriezer)

Scheiden, waarom?

Het is belangrijk om bouw- en sloop afval op de juiste manier te behandelen en te scheiden. Hierdoor kan je waardevolle materialen recyclen, hergebruiken en kan je de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat verminderen.

Bouwafval kan worden gescheiden in verschillende onderdelen: puin, hout, metaal en kunststoffen. Na het recyclen het weer gebruikt worden als grondstoffen voor nieuwe bouwprojecten. Hout kan worden verwerkt tot spaanplaten of biomassa, metalen kunnen worden omgesmolten en hergebruikt, en kunststoffen kunnen worden gerecycled tot nieuwe producten.

Welke voordelen heeft recyclen?

Het correct behandelen en scheiden van bouw- en sloop afval heeft verschillende voordelen. Ten eerste draagt het bij aan een duurzamere bouwsector door het verminderen van de vraag naar nieuwe grondstoffen. Door waardevolle materialen te hergebruiken, wordt de impact op het milieu verminderd en worden natuurlijke hulpbronnen gespaard.

Daarnaast kan het recyclen van bouw- en sloop afval kostenbesparend zijn. Door materialen te hergebruiken, hoeven er minder nieuwe materialen te worden gekocht, wat resulteert in lagere kosten voor bouwprojecten. Bovendien kan het werkgelegenheid creëren en bijdragen aan de lokale economie.

Spelt helpt met recyclen

Door bewust om te gaan met bouw- en sloop afval kan Spelt bijdragen aan een duurzamere bouwsector en een schonere leefomgeving. Het is een gezamenlijke inspanning om de impact van bouw- en sloopactiviteiten op het milieu te verminderen en een circulaire economie te bevorderen. Laten we samenwerken om deze doelen te bereiken en een positieve verandering teweeg te brengen.
Hieronder ziet u een selectie van de rolcontainers welke we aan kunnen bieden. Ziet u hier een goede container tussen of wilt u weten welke containers we nog meer kunnen aanbieden? neem dan contact met ons op:

« « »