Zonnepanelen

CO2 is van nature een onschuldig gas dat in de atmosfeer voorkomt. Sterker nog, het is nodig om de aarde op temperatuur te houden. Zowel mensen als dieren stoten CO2 uit. Een deel van de uitstoot wordt opgenomen door bomen, planten en plankton in de zee, die CO2 omzetten in zuurstof. Extra CO2 ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Als gevolg van deze extra CO2 stijgt de temperatuur op aarde, wat leidt tot klimaatverandering. Het bestrijden van klimaatverandering vereist wereldwijde samenwerking en ambitieuze maatregelen. Een van de belangrijke stappen die we kunnen nemen is het bevorderen van het gebruik van zonnepanelen. Door zonnepanelen te installeren en te investeren in zonne-energie, kunnen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de CO2-uitstoot aanzienlijk beperken.

Wat doet Spelt eraan?

In 2019 heeft Spelt een belangrijke stap richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering gezet. Er zijn op de sorteerloods in Nieuwveen maar liefst 1200 zonnepanelen geplaatst. In 2020 hebben deze panelen voor eigen gebruik 134 mWh geleverd en 69 mWh doorgeleverd. Hierdoor hebben wij 87 ton uitstoot vermeden (1 ton CO2 = 1800 kWh) wat ongeveer gelijk staat aan 58 jaar elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden (gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden per jaar:
2765 kWh, bron: Milieucentraal )

overview zonnepanelen Spelt Nieuwveen

De stijgende concentratie van CO2 in de atmosfeer heeft verschillende gevolgen voor het klimaat. Het zorgt voor een versterkt broeikaseffect, waarbij de warmte van de zon wordt vastgehouden en de temperatuur op aarde stijgt. Dit heeft gevolgen voor het weer, de zeespiegel, ecosystemen en de leefomstandigheden van mens en dier.

Zonnepanelen zetten zonlicht direct om in elektriciteit zonder schadelijke emissies te produceren. Dit betekent dat ze een milieuvriendelijke en duurzame bron van energie zijn. Door zonnepanelen op daken van huizen, bedrijven en openbare gebouwen te installeren, kunnen we groene energie opwekken en onze CO2-voetafdruk verkleinen.

Het gebruik van zonnepanelen biedt ook economische voordelen. Het stimuleert de groei van de zonne-energiesector, creëert banen en bevordert de lokale economie. Bovendien kunnen huiseigenaren en bedrijven besparen op hun energierekening door zelf opgewekte zonne-energie te gebruiken.

Door te streven naar een duurzamere toekomst met behulp van zonnepanelen, verminderen we niet alleen de CO2-uitstoot, maar beschermen we ook onze planeet voor toekomstige generaties. Het is een investering in een schonere en groenere wereld.

Laten we samenwerken om het gebruik van zonnepanelen te bevorderen en de transitie naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen. Door collectieve inspanningen kunnen we de negatieve effecten van CO2-uitstoot en klimaatverandering verminderen en bouwen aan een duurzamere en leefbare planeet.