Producten en grondstoffen uit afval

Afvalproducten

Bij Spelt streven we ernaar om afval beheer en recycling zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken. We investeren voortdurend in innovatieve technologieën en installaties om de afvalstromen op een milieuvriendelijke manier te verwerken. Door het scheiden en bewerken van verschillende afvalstromen kunnen we waardevolle grondstoffen terugwinnen en deze opnieuw inzetten in diverse sectoren. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.

Onze moderne installaties zijn uitgerust met geavanceerde sorteertechnieken en -apparatuur om verschillende soorten afval nauwkeurig te scheiden. Hierdoor kunnen we materialen zoals plastic, metaal, glas, papier en karton recyclen. Daarnaast zetten we organisch afval om in compost of biogas, waardoor we een duurzame bron van energie creëren.

Door de inzet van onze expertise en infrastructuur bieden we niet alleen een efficiënte afvalverwerking, maar ook maatwerkoplossingen voor specifieke behoeften van onze klanten. Of het nu gaat om het inzamelen van bedrijfsafval, papier- en kartonafval of groenafval, wij hebben de juiste middelen en kennis om aan deze vraag te voldoen.

Alle soorten afval die we bij Spelt inzamelen, ondergaan een verwerkingsproces waarbij ze worden omgezet in hoogwaardige grondstoffen en energie. Bijvoorbeeld, puin wordt gebroken en hout en groenafval worden gecomposteerd. Op deze manier wordt afval geen restmateriaal, maar een duurzame vervanging van primaire grondstoffen. We bieden zelfs enkele van deze gerecyclede grondstoffen aan als producten.

Bij Spelt geloven we in de kracht van samenwerking en partnerschappen. We werken nauw samen met onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden om de beste oplossingen te vinden voor afvalbeheer en recycling. Samen zetten we ons in voor een schonere en duurzamere toekomst, waarin afval wordt gezien als een waardevolle bron voor nieuwe materialen en energie.