MVO Prestatieladder

Duurzaam ondernemen met aandacht voor elkaar

Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat wij bijdragen aan een toekomstbestendige wereld, waarbij economische, ecologische en sociale belangen in evenwicht zijn. Dat doen we onder andere door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Waar duurzaam ondernemen zich vooral richt op het klimaat, kijkt deze vorm van ondernemen ook naar de mensen en de sociale omgeving.

Met het behalen van het MVO-certificaat niveau 3 op de MVO Prestatieladder heeft Spelt bewezen dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een essentieel onderdeel is van onze bedrijfsvoering. We hechten evenveel waarde aan het welzijn van onze medewerkers en het milieu als aan het behalen van winst. Als deelnemer aan de MVO Prestatieladder zijn we grondig getoetst en gecertificeerd op ons MVO-managementsysteem.

2022: MVO jaarverslag
2021: MVO jaarverslag
2020: MVO jaarverslag

Het duurzaamheidsbeleid van SPELT richt zich op 4 peilers:

  1. Veiligheid en welzijn van medewerkers
  2. Circulaire economie
  3. Klimaat en energietransitie
  4. Positief bijdragen aan de lokale economie en gemeenschap

1. Veiligheid en welzijn van medewerkers

Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Zonder hen zijn we nergens. Daarom investeren we in opleiding en ontwikkeling en hebben we dagelijks aandacht voor veiligheid. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers iedere dag met plezier naar hun werk gaan en hebben een “zero tolerance” beleid voor pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie.


Veiligheidsproducten Spelt

2. Circulaire economie

Ons huidige economisch systeem is lineair: we delven grondstoffen, verwerken deze tot een product en na gebruik gooien we het weg als afval. Een circulaire economie is fundamenteel anders. Het basisprincipe is dat kringlopen gesloten worden, zo min mogelijk (primaire) grondstoffen worden gebruikt, grondstoffen hoogwaardig worden hergebruikt, grondstoffen zoveel mogelijk afkomstig zijn van natuurlijke en hernieuwbare bronnen en het ontstaan van afval en schadelijke emissies wordt beperkt.

Het sluiten van kringlopen betekent ook dat we vooral gaan kijken naar ketens in plaats van sectoren. Alle stakeholders in de keten zijn relevant om een kringloop te sluiten: de productontwerper en producent, verkoper, gebruiker, de inzamelaar en verwerker van het afval, reparateur, en de producent van hernieuwbare grondstoffen. Dat betekent dat stakeholders slimmer moeten gaan samenwerken en zich realiseren dat ze onderdeel zijn van een keten en niet enkel verantwoordelijk zijn voor de eigen sector of eigen schakeltje in de keten.

Voor Spelt als afvalverwerker betekent dat dat we goede afspraken maken met onze ketenpartners. Voor zowel onze klanten als onze opdrachtgevers en afnemers wordt circulair ondernemen en de daarin gestelde doelen en eisen vanuit overheid en branche steeds belangrijker.

van afval naar grondstof

3. Klimaat en energietransitie

Dagelijks werken wij aan het verkleinen van de impact van onze activiteiten op het milieu. Door gebruik te maken van nieuwe technieken, slimme routeplanning en gebruik van HVO brandstof, kunnen we sinds 2022 onze klanten de optie tot CO2 neutraal transport bieden. Daar zijn we trots op.  Daarnaast is sinds 2019 het dak van de sorteerloods in Nieuwveen voorzien van 1200 zonnepanelen. Kopen we voor onze resterende energiebehoefte groene stroom in en investeren we jaarlijks in zuinige en schonere vrachtwagens en machines. De CO2-Prestatieladder helpt ons bij het monitoren en verminderen van onze CO2-uitstoot.

Met SPELT ERBIJ werken wij mee aan verbeteringen in het beheer en de inrichting van de leefgebieden van bijen. Hiermee ondersteunen wij de lokale bijenpopulatie. Zo hebben wij een bijenlint aangeplant, een bijenkorf geplaatst en verstrekken we bloemzaad. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met de Bijenstichting. Op die manier dragen wij bij aan een aangename leefomgeving voor nu en in de toekomst.


zonnepanelen Spelt

Spelt erBIJ

4. Positief bijdragen aan de lokale economie en gemeenschap

Spelt draagt graag bij aan de lokale economie en samenleving. Zo kopen we zoveel mogelijk lokaal in en sponsoren we lokale goede doelen en initiatieven. En fijne leefomgeving voor onze buren vinden we ook belangrijk. We doen er alles aan om overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. We besteden aandacht aan onze directe leefomgeving en die van onze buren en houden we ons terrein en de omgeving schoon.


Naast onze interne inspanningen om duurzaam te opereren, zoeken we actief naar samenwerkingen met leveranciers, klanten en andere belanghebbenden die dezelfde waarden delen. Samen streven we naar een duurzame toekomst, waarin we onze impact op het milieu minimaliseren en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Bij Spelt zijn we trots op ons MVO-certificaat niveau 3 en blijven we ons inzetten voor een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering op alle niveaus.