Milieu

Ondernemen met aandacht voor milieu, dat doen wij iedere dag. Waar in het verleden de producten aan het einde van hun levensduur werden vernietigd, is het nu zaak dat wij de herbruikbaarheid ervan maximaliseren. Het recyclen van afval doen we al langer, maar is met de jaren geavanceerder geworden. Door deze ontwikkelingen kunnen we steeds meer afval omzetten in nieuwe producten, grondstoffen en energie.

Ook proberen wij de milieu impact van onze activiteiten te verkleinen. De CO2-Prestatieladder helpt ons bij het verminderen van CO2-uitstoot. Zo is het dak van de sorteerloods in Nieuwveen voorzien van zonnepanelen en hopen wij bij te dragen aan een aangename leefomgeving voor nu en in de toekomst.