Biofundatie

Uit het composteer proces blijft een grove fractie van organisch materiaal over. Dit materiaal is bij uitstek geschikt voor een tijdelijke verharding of het dempen van sloten. Bij Biofundatie volgen wij bij het proces van de verwerking van hout de richtlijnen van het Better Biomass-certificaat. Dit certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen. Lees hier meer over het Better Biomass certificaat.

« » « »