Milieu

Ondernemen met aandacht voor milieu, dat doen wij iedere dag. Wij maximaliseren de herbruikbaarheid van afvalproducten door deze te recyclen. In de loop der jaren is dit proces geavanceerder geworden. Door die ontwikkelingen kunnen we steeds meer afval omzetten in nieuwe producten, grondstoffen en energie.

Daarnaast werken wij aan het verkleinen van de impact van onze activiteiten op het milieu. Zo helpt de CO2-Prestatieladder ons bij het verminderen van CO2-uitstoot. En is het dak van de sorteerloods in Nieuwveen voorzien van zonnepanelen. Op die manier dragen wij bij aan een aangename leefomgeving voor nu en in de toekomst.