Onder puin afval verstaan wij onder andere beton, metselpuin, tegels en natuursteen. Dit zijn materialen die we volledig kunnen hergebruiken. Maar hoe werkt dat precies?

Bij ons wordt het puin eerst volledig gebroken met behulp van onze puinbreker. Wat overblijft na het breken noemen we menggranulaat. Dit materiaal kan volledig worden hergebruikt als fundatiemateriaal bij de aanleg van wegen en het ophogen van dijken.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een puincontainer of download het document.

Wel toegestaan

 • Badkamer- en keukentegels
 • Betonpuin
 • Dakpannen
 • Kalkzandsteen
 • Keramische materialen
 • Klinkers en sierbestrating
 • Metselpuin
 • Steen
 • Tuingrind en -tegels

Niet toegestaan

 • Asbest(lijkend) materiaal
 • Asfalt
 • Dakgrind
 • Gips en gasbeton
 • Glas
 • Grond en tuinaarde
 • Hout
 • Plastic zakken
 • Roetverontreiniging
 • Staalgrid en overige niet-steenachtige materialen
 • Tuinafval

Door puinafval op een verantwoorde manier te hergebruiken, draagt Spelt bij aan het verminderen van de vraag naar nieuwe grondstoffen en het beperken van de impact op het milieu. Bovendien biedt het hergebruik van puin en het gebruik van menggranulaat enkele voordelen.

Ten eerste helpt het hergebruik van puin bij het verminderen van de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen wordt gestuurd. Hierdoor worden waardevolle ruimte en natuurlijke hulpbronnen bespaard. Bovendien vermindert het de noodzaak om nieuwe grondstoffen te winnen, wat leidt tot een lagere milieubelasting.

Daarnaast biedt het hergebruik van puin economische voordelen. Door het gebruik van menggranulaat als fundatiemateriaal kunnen kosten worden bespaard in bouwprojecten. Het hergebruiken van puin is vaak kosteneffectiever dan het aanschaffen van nieuwe materialen. Bovendien kan het creëren van een efficiënt systeem voor het hergebruik van puin nieuwe kansen bieden voor werkgelegenheid en lokale economische groei.

Het is van groot belang dat we bewust omgaan met puinafval en streven naar een circulaire benadering van de bouwsector. Door het gebruik van puinbrekers en het bevorderen van het hergebruik van menggranulaat kunnen we de levensduur van materialen verlengen en bijdragen aan een duurzamere bouwindustrie.

Laten we samenwerken om de mogelijkheden van puinhergebruik verder te verkennen en te benutten. Door puinafval te zien als waardevolle hulpbron en het te hergebruiken in nieuwe projecten, kunnen we een belangrijke stap zetten richting een circulaire economie en een duurzamere toekomst.

« » « »