Vernieuwen of slopen van een dak? Houd dan rekening met dakafval. Voor dakafval is een aparte container nodig, omdat het niet thuishoort in een reguliere bouw- en sloopafvalcontainer. Waarom is dat zo belangrijk? Het heeft alles te maken met het recycleproces van dakafval.

Onze dakafvalcontainers zijn speciaal ontworpen om dakafval op een milieuvriendelijke manier te verzamelen en te scheiden. Wij zorgen ervoor dat het dakafval, zoals dakbedekking, dakgrind, bitumen of andere dakmaterialen, zorgvuldig wordt gesorteerd en verwerkt,. Het gescheiden dakafval wordt vervolgens op de juiste wijze gerecycled. Dakgrind kan na reiniging en zeven weer worden hergebruikt, waardoor er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn. Hierdoor minimaliseren we de vraag naar nieuwe grondstoffen en dragen we bij aan een circulaire economie.

Teer-houdend afval bevat helaas schadelijke stoffen die niet kunnen worden hergebruikt. Om de impact op het milieu te minimaliseren, zorgen wij ervoor dat dit afval op de juiste wijze wordt verbrand of ingezet als hulpbrandstof in thermische verbrandingsinstallaties. hierdoor wordt het teer-houdend afval op een veilige en verantwoorde manier verwerkt.

Wil je jouw dak vernieuwen of slopen? Omdat je kiest voor onze dakafvalcontainers en onze expertise op het gebied van duurzame afvalverwerking help je mee aan het behoud van kostbare grondstoffen en het verminderen van schadelijke afvalstromen. Neem contact met ons op voor het regelen van een geschikte dakafvalcontainer.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een dakafvalcontainer of download het document.

Wel toegestaan(schoon)

  • Dakleer, vrij van teer en andere verontreinigingen

Niet toegestaan(vervuild)

  • Aanhangend isolatiemateriaal, hout en aluminium daktrimmen
  • Asbesthoudend of asbestlijkend materiaal
  • Dakpannen
  • Teer-houdend en/of bitumen materiaal

« » « »