Grondwerken

Ook Spelt Grondwerken wordt gecoördineerd vanuit Nieuwveen. Deze tak richt zich op bouwgerelateerde projecten in met name de Randstad. De werkzaamheden zijn verdeeld in drie onderdelen:

  • Grondwerken
  • Sloopwerken
  • Bodemsanering

Wij dragen onder andere zorg voor het ontgraven van cunetten, aanleggen van wegfundaties, uitvoeren van bodemsaneringen en rijplatenvoorzieningen. Wegfundaties worden voorzien van verhardingen en terreininrichting en groenvoorzieningen maken het project compleet. Daarnaast voorzien wij in de aanleg van rioolsystemen in combinatie met putten om hemelwater, terreinwater en rioolwater af te voeren.

Ons materieel is tevens beschikbaar voor de verhuur. Bel met ons voor de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u onze pagina over Grondwerken raadplegen.