Kunststofgranulaat

Om van plastic afval tot een nieuw product te komen, wordt er kunststofgranulaat gemaakt. Dit kan als grondstof voor nieuwe producten worden gebruikt. De granulaatkorrels worden door verwarming gesmolten en onder grote druk in de gewenste vorm gespoten of geperst. Kunststofgranulaat kan uit verschillende soorten kunststof bestaan; afhankelijk van de samenstelling hebben deze soorten hun eigen namen en afkortingen.

« « »