Certificering

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu zijn belangrijke aspecten voor Spelt. We zijn dan ook gecertificeerd voor een aantal voor ons belangrijke regelingen. NEN- ISO9001 bijvoorbeeld voor de kwaliteit van werken, het klantenperspectief en de continue verbetering om onze processen, producten en/ of dienstverlening te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen.

De MVO-prestatieladder, CO2-prestatieladder en het keurmerk Better Biomass staan voor maatschappelijke betrokkenheid, aandacht voor milieu en het werken aan vermindering van uitstoot van broeikasgassen.

Wij willen dat onze medewerkers veilig werken. Dit hebben wij geborgd met een actuele risico-inventarisatie (RI&E) en door breed gedragen bezig te zijn met VCA.

Er bestaan twee productkeurmerken voor het vervaardigen van menggranulaat. Voor beide zijn wij gecertificeerd.

Daarnaast zijn wij voor bodem- en tanksanering gecertificeerd.