Menggranulaat

Puin verwerken tot gecertificeerd menggranulaat

Door het slopen van bouwwerken en wegen komt puin vrij. Dit verwerken wij tot gecertificeerd menggranulaat. Het is van belang dat recyclinggranulaat voldoet aan strenge milieu- en civieltechnische eisen. De BRL2506 is een beoordelingsrichtlijn die producteisen aan recyclinggranulaten geeft. Daarnaast stelt het eisen aan het door de opdrachtgever te hanteren kwaliteitssysteem voor het bewerken van steenachtige afvalstoffen. Ook zijn er specifieke regels voor het voorkómen van asbest en teerhoudend asfalt in recyclinggranulaat.

Spelt voldoet aan de eisen van de BRL 2506 en is daarmee in het bezit van het NL BSB productcertificaat en het KOMO productcertificaat. Steenachtig bouw- en sloopafval uit de directe regio krijgt bij Spelt een nieuwe toepassing. Het menggranulaat dat wij produceren wordt met name gebruikt als funderingslaag in de wegenbouw.