Better Biomass NTA 8080

Afvalhout dat niet direct kan worden hergebruikt, wordt versnipperd https://spelt.nl/afvalproducten/houtsnippers/) zodat het kan dienen als grondstof in de houtvezelindustrie, bijvoorbeeld voor het maken van spaanplaat en pallets, of als bio-brandstof ten behoeve van het opwekken van duurzame energie. Voor deze laatste stroom leveren wij biomassa aan Eneco’s energiecentrales.

Onze bijdrage aan Eneco bestaat uit twee verschillende houtstromen. Allereerst verzamelen wij zelf geshredderd hout, dat vervolgens wordt gebruikt als biomassa voor energieopwekking. Daarnaast halen wij een tweede houtstroom uit ons composteerproces. Hierbij zeven wij de grovere stukken eruit, zodat ook deze houtresten kunnen dienen als waardevolle biomassa.

De geleverde biomassa-houtstromen worden omgezet in de centrales van Eneco, waarbij bio-energie wordt geproduceerd. Deze groene energie draagt bij aan een verminderde CO2-uitstoot. Door uitsluitend gebruik te maken van in Nederland verkregen houtstromen, dragen wij ook bij aan de vermindering van transportuitstoot.

Als onderdeel van ons streven naar duurzaamheid en milieubescherming heeft Spelt voor het omzetten van houtafval in biomassa de certificering behaald volgens de Better Biomass NTA 8080-standaard.

In 2023 is onze certificering niet alleen verlengd, maar ook uitgebreid:

Met dit nieuwe certificaat voldoen we niet alleen aan de Better Biomass richtlijnen, maar ook aan de Europese Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (ook bekend onder RED II).  Deze richtlijn bevat duurzaamheidscriteria, drempelwaarden voor broeikasgasemissiereductie en eisen aan het massabalanssysteem.

Met het behalen van de Better Biomass-certificering laten wij zien dat Spelt voldoet aan de duurzaamheidseisen voor biomassa. Door te recyclen en te werken met gecertificeerde materialen, dragen wij actief bij aan het verminderen van onze ecologische impact en het bevorderen van een groenere toekomst.

Certificering Better Biomass NTA 8080