Better Biomass NTA 8080

Als onderdeel van ons streven naar duurzaamheid en milieubescherming hebben wij bij Spelt ook de certificering behaald volgens de Better Biomass NTA 8080-standaard. Dit certificaat is een erkenning voor onze inzet om verantwoordelijke en duurzame biomassa te leveren aan Eneco’s centrales.

Onze bijdrage aan Eneco bestaat uit twee verschillende houtstromen. Allereerst verzamelen wij zelf geshredderd hout, dat vervolgens wordt gebruikt als biomassa voor energieopwekking. Daarnaast halen wij een tweede houtstroom uit ons composteerproces. Hierbij zeven wij de grovere stukken eruit, zodat deze kunnen dienen als waardevolle biomassa.

De geleverde biomassa-houtstromen worden verbrand in de centrales van Eneco, waarbij bio-energie wordt geproduceerd. Deze groene energie draagt bij aan een verminderde CO2-uitstoot. Door uitsluitend gebruik te maken van in Nederland verkregen houtstromen, dragen wij ook bij aan de vermindering van transportuitstoot.

Met het behalen van de Better Biomass-certificering laten wij zien dat Spelt voldoet aan de duurzaamheidseisen voor biomassa. Door te recyclen en te werken met gecertificeerde materialen, dragen wij actief bij aan het verminderen van onze ecologische impact en het bevorderen van een groenere toekomst.

Certificering Better Biomass NTA 8080