ISO 9001

Spelt is gecertificeerd voor ISO 9001, een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Hierbij wordt gekeken naar de activiteiten die wij als bedrijf uitvoeren die betrekking hebben op de aanpak en borging van kwaliteit. Met de certificering beschikken wij over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm. Het toepassingsgebied van het kwaliteitssysteem omvat tank- en bodemsaneringen, riool-, straat- en sloopwerkzaamheden.

Certificering