Bodem- en tanksanering

Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit bij het uitvoeren van bodem- en tanksanering projecten. Bij Spelt hechten we daar veel belang aan. Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de strengste veiligheidsnormen, zijn we gecertificeerd met het VCA-certificaat. Daarnaast beschikken we over twee belangrijke procescertificaten: het certificaat ‘Uitvoering van bodemsaneringen’ en het certificaat ‘Tanksaneringen’.

Het certificaat ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen’ bevestigt dat we over de vereiste expertise en ervaring beschikken om verontreinigde grond op een veilige en effectieve manier te saneren. Met dit certificaat bieden we onze klanten de garantie dat we de juiste procedures hanteren om bodemverontreiniging aan te pakken. Onze toewijding aan kwaliteit en veiligheid komt tot uiting in elk bodemsaneringsproject dat we uitvoeren. We streven naar hoge normen en klantgeruststelling bij bodemsanering van verontreinigde grond.

Bovendien zijn wij in het bezit van het procescertificaat ‘Tanksaneringen’, waardoor wij gekwalificeerd zijn om ondergrondse tanks te verwijderen. Of het nu gaat om het verwijderen van oude brandstoftanks of andere soorten tanks, wij beschikken over de vereiste kennis en ervaring om deze werkzaamheden veilig uit te voeren. Met het certificaat kunnen onze klanten erop vertrouwen dat wij de juiste procedures volgen en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de tanksanering efficiënt en veilig te laten verlopen. Wij streven ernaar om elke tanksanering tot een succesvol einde te brengen. Dit doen we met de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Met deze certificaten tonen we aan dat we voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit bij bodem- en tanksanering. Klanten vertrouwen erop dat hun projecten worden uitgevoerd door een professioneel en gecertificeerd team met aandacht voor veiligheid en milieu.

Certificering van Bodem- en tanksanering