Spelt erbij… Natuurlijk!

Met SPELT ERBIJ werken wij mee aan verbeteringen in het beheer en de inrichting van de leefgebieden van bijen. Hiermee ondersteunen wij de bijenpopulatie. Zo hebben wij een bijenlint aangeplant, een bijenkorf geplaatst en wij verstrekken bloemzaad. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met de Bijenstichting.

De achteruitgang van de wilde bijenpopulaties en het optreden van massale bijensterfte onder honingbijen zijn een gevaar voor de biodiversiteit en veerkracht van ecosystemen.

Meer bloemen, meer elementen om te schuilen en nestelen en meer variatie op kleine schaal. Dat zijn punten die het leefgebied van bijen verbeteren en zijn een stimulans voor gezonde bijenpopulaties.

Door de landelijke ligging van onze vestiging in Nieuwveen is een groenstrook als overgang van het landschap naar ons bedrijfsterrein mogelijk. Naast bomen, gras en water is er een bij-, vlinder- en insecten aantrekkende bloemenrand aangelegd. Deze aanleg is tot stand gekomen in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging De Hollandse Venen. De bloemenrand is natuurlijk een lust voor het oog. Ook dragen wij zo een steentje bij aan de instandhouding van de biodiversiteit. Het bijenvolk dat Spelt-honing verzamelt uit de bloemenrand maakt het plaatje compleet. En met deze leefomgeving dragen wij actief bij aan de veerkracht van ons ecosysteem.

SPELT ERBIJ… Natuurlijk!