Bij Spelt staat hergebruik voorop

Wij maken hoogwaardige groencompost, dit maken wij met het groenafval dat wij zelf inzamelen. Het groenafval bestaat hoofdzakelijk uit tuin- en snoeiafval.

Het proces van composteren dat wij bij Spelt hanteren is gebaseerd op het composteren zoals dat in de natuur ook gebeurd. Als eerste stap wordt het groenafval verkleind door een shredder. Vervolgens doet de natuur zijn werk en wordt het materiaal afgebroken. Om dit proces te versnellen keren wij het materiaal om en zeven wij de grove stukken eruit.

De grove stukken die overblijven worden ook weer hergebruikt, namelijk als biofundatie of biomassa. Biofundatie wordt vooral gebruikt voor een tijdelijke verharding of voor het dempen van sloten. Biomassa wordt gebruikt als grondstof voor de energieopwekking of direct als biobrandstof. Op deze manier wordt elk stukje van het groenafval wat binnenkomt opnieuw gebruikt. Volledig circulair, groen blijft honderd procent groen.

« » « »