De bedrijfsloodsen op de vestiging Spelt Afvalinzameling Rotterdam waren aan een verbouwing toe.
De gebouwen zijn voorzien van nieuwe daken en zijpanelen. Ook is er meer werkruimte ontstaan door van van 3 ruimtes er 2 te maken.

Binnenkort zal er ook geasfalteerd worden om ook het terrein weer naar niveau te halen.

Ā« » « Ā»