Spelt is een gedecentraliseerd bedrijf verspreid over het land. Om toch het Wij-gevoel te behouden treffen wij elkaar regelmatig op de vestigingen.

EĆ©n van deze vestigingen is Rotterdam, officieel geadresseerd in Schiedam. De georganiseerde personeelsbijeenkomst had een hoge opkomst. Juist in Rotterdam is die verbinding noodzakelijk, omdat dit de vestiging is met de meeste flexibele krachten.
Aangevuld met enkele collega’s vanuit Nieuwveen was de kantine goed gevuld. Wij kennen elkaars namen en gezichten weer persoonlijk en dat vinden wij belangrijk..

Natuurlijk kreeg de bijeenkomst een extra dimensie door het bezichtigen van het geasfalteerde terrein en de onlangs verbouwde loods.


Ā« » « Ā»