Vanuit de ambitie om bij te dragen aan een schonere leefomgeving is Spelt in 2017 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder helpt ons bij het inzichtelijk maken van onze CO2-footprint en het reduceren van CO2-uitstoot. In 2017 hebben wij ons doel gezet op 12,5% reductie in 2021. Na 3 jaar actief bezig te zijn geweest met de ladder is er al 10% reductie gerealiseerd ten opzichte van het startjaar 2016. Deze positieve trend willen wij graag doorzetten en daarom zoeken wij steeds weer naar maatregelen om de CO2 -uitstoot te reduceren.

Uit onze analyse van energiestromen komt naar voren dat brandstofverbruik de grootste veroorzaker is van CO2-uitstoot. Om brandstof te besparen investeren wij volop in nieuwe machines en vrachtwagens die minder schadelijke stoffen uitstoten. Daarnaast investeren wij ook in geavanceerde software om het brandstof verbruik, het rijgedrag en de draaiuren te monitoren.

Naast brandstof is elektriciteit een grote energiestroom. We investeren daarom in zonnepanelen op het dak van de sorteerloods op de vestiging in Nieuwveen. Naar verwachting voorzien deze in 40% van de jaarlijkse energiebehoefte.

De CO2-prestatieladder bestaat ook uit de invalshoeken communicatie en participatie. Hier geven wij invulling aan door actief te communiceren binnen onze organisatie om zo te zorgen voor bewustwording onder onze medewerkers. Simpele zaken als met de fiets naar je werk, gebruik van cruise-control en zorgen voor de juiste bandenspanning dragen bij aan minder uitstoot van CO2!

CO2 reduceren doen we niet alleen. Samenwerking op het gebied van CO2 reductie vergroot de impact. Wij nemen daarom actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie. Sinds 2018 nemen wij deel aan het sectorinitiatief “Sturen op CO2 van de brancheorganisatie Cumela. Deelname aan dit initiatief betekent dat wij jaarlijks een aantal bijeenkomsten bijwonen waar kennis over CO2-reductie wordt aangereikt en waar we met andere deelnemers informatie uitwisselen. Door deelname krijgen wij nieuwe inzichten en kunnen wij onze ervaringen delen met andere bedrijven.

Wilt u meer weten over onze footprint, doelstellingen en maatregelen, klik dan hier!

« » »