Zonnepanelen geplaatst op de sorteerloods in Nieuwveen

Een belangrijke stap richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering is gezet. In augustus zijn er 1200 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de sorteerloods in Nieuwveen. Deze 1200 zonnepanelen voorzien onze sorteerloods volledig van eigen opgewekte groene stroom.

De investering in zonnepanelen levert Spelt ook een directe besparing van COop. Deze besparing draagt weer bij aan onze reductiedoelstellingen vanuit de CO2-Prestatieladder.

« » « »