Nieuwbouw Villa Sassenheim

Soort project

Nieuwbouw Villa

Locatie

Sassenheim

Opdrachtgever

Aannemersbedrijf N. van Duin & Zn

Startdatum

maart 2017

Omschrijving

Bemaling t.b.v. het ontgraven van de damwandkuip bestaande uit een bronbemaling en een spanningsbemaling
Ontgraven van de damwandkuip 1e fase tot een diepte van 2.50 m onder maaiveld
Dieper ontgraven van de damwandkuip tot onderzijde keldervloer tot een diepte van 6.80 m maaiveld tussen een stempelframe
Aanbrengen van 30 cm, aanwezig zand onder de vloer op zand van de kelder
Aanvullen van de kelder tot niveau -1 t.b.v. het verwijderen van het stempelframe
Aanvullen met aanwezig zand op de betonvloer ter plaatsen van het toekomstige zwembad
Aanvullen van de kelder tot maaiveld niveau
Ontgraven van begane grondvloer en funderingsbalken tot 1270 -/- Peil
Aanbrengen van een drainage t.b.v. het drooghouden van de kruipruimte
Verwerken van 10 cm aanwezig zand in de kruipruimte en onder balken
Aanvullen van de randbalken met uitgekomen materiaal
Afvoeren van de overtollige grond naar een erkende verwerkingsinrichting

« » « »