Moxy Hoofddorp

Soort project

Moxy Hoofddorp

Locatie

Hoofddorp

Opdrachtgever

Hotel Schiphol Hoeksteen BV

Startdatum

2020

Omschrijving

Hotel Schiphol Hoeksteen BV heeft het kantoorpand aan de Hoeksteen 74-84 getransformeerd naar het Moxy Hotel Amsterdam Airport. Dit omgebouwde hotel heeft maar liefst 200 kamers en een BVO van 6660m2. Het Moxy hotel Amsterdam Airport is een nieuw hip designhotel.

Om dit alles te realiseren is er een complete nieuwe buitengevel met kozijnen in gezet plus een aanbouw voor de horeca en als laatste is er een extra (vierde) bouwlaag met luxe kamers gebouwd.

Het unieke aan dit project is dat het Hotel Schiphol Hoeksteen BV het project samen met zijn nevenaannemers bouwt.

Spelt Grondwerken verzorgt het complete nieuwe infra buitenterrein. Ruim 5000m2 bestrating, terreinafwatering, beschoeiing en de damwand werkzaamheden.

Samen met onze leveranciers voor het beste eindresultaat.

Ā« » « Ā»