Heembouw te Dronten

Locatie

Dronten

Opdrachtgever

Heembouw

Omschrijving

Werkzaamheden voor Heembouw te Dronten bestaan o.a. uit het bouwrijp maken van het terrein, rioleringswerk en ontgraven funderingen.

Ā« » Ā»