De Bloem

Locatie

Rijnsburg

Opdrachtgever

De Raad Bouw

Omschrijving

Werkzaamheden voor de Bloem bestaan o.a. uit het bouwrijp maken van het terrein, rioleringswerk en ontgraven funderingen.

« » « »