Op 24 maart 2022 bezochten medewerkers van Ploeg Kozijnen de locatie van Spelt afvalinzameling in Nieuwveen voor een toolboxmeeting. Hier kregen zij een kijkje in de keuken van Spelt. Naast een presentatie over het efficiënt omgaan met afval en de circulaire economie, behoorde ook een rondleiding over het terrein tot het programma. 

« » « »