Puin

Onder puinafval verstaan wij onder andere beton, metselpuin, tegels en natuursteen. Dit is materiaal dat wij volledig kunnen hergebruiken. Hoe dat werkt?

Met onze puinbreker wordt het puin eerst helemaal gebroken. Wat we overhouden noemen we menggranulaat. Dit materiaal kan volledig worden hergebruikt als fundatiemateriaal bij de aanleg van wegen en het ophogen van dijken.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een puincontainer of download het document.

Wel toegestaan

 • Beton
 • Tegels
 • Natuursteen
 • Dakpannen
 • Kalkzandsteen
 • Metselpuin
 • Keramische materialen

Niet toegestaan

 • Gips en gasbeton
 • Dakgrind
 • Asfalt
 • Asbest (lijkend) materiaal
 • Staal grit
 • Glas
 • Puin met roetaanslag
 • Overige niet-steenachtige materialen
 • Klein Chemisch Afval (kit, verf, oplosmiddelen)

« » « »