Wisselspoor Utrecht

Soort project

Bodemsanering/grondwerk

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

van Wijnen / Synchroon

Startdatum

2023

Omschrijving

Het Wisselspoor-terrein in Utrecht heeft een historie die teruggaat naar de tijd van stoomtreinen, toen het nog eigendom was van de NS. Op dit terrein was ooit de eerste en grootste kolenopslag voor treinen gevestigd, later diende het als werkplaats, parkeerterrein en tankplaats voor dieseltreinen. Ook werden hier vroeger spoorbielzen geïmpregneerd in creosoot baden.

Vanwege deze activiteiten zijn er aanzienlijke verontreinigingen in de bodem ontstaan, en er zijn al de nodige saneringsmaatregelen getroffen. Zowel Spelt Milieu als Spelt Grondwerken heeft hier een opdracht gekregen, dit van twee verschillende opdrachtgevers.

Voor Synchroon (de ontwikkelaar en opdrachtgever voor sanering en archeologisch onderzoek) is Spelt Milieu gestart met de bodemsanering. Hierbij zijn verschillende locaties met uiteenlopende verontreinigingen verwijderd en afgevoerd. Daarnaast hebben we de oude funderingen blootgelegd en in kaart gebracht in samenwerking met archeologen. Hiervoor hebben we ook diepe sleuven gegraven voor archeologisch onderzoek.

Nadat deze werkzaamheden waren afgerond, zijn we overgegaan naar de volgende opdrachtgever, Van Wijnen, een bouwbedrijf dat hier appartementen gaat realiseren. Spelt Grondwerken heeft hierbij het volledige traject verzorgd, van de totale inrichting van de bouwplaats tot al het benodigde grondwerk voor de bouwwerkzaamheden, waaronder:

Met deze opdrachten dragen we bij aan het her ontwikkelen van het Wisselspoor-terrein en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor deze locatie.

« » « »