Grondwerken

Grondwerkprojecten zijn complex van aard doordat we naast de uitvoeringswijze ook rekening moeten houden met de variatie aan grondsoorten en grondwaterstanden in de Nederlandse bodem. In het grondwerk staat de wens van de klant voorop, waarbij elk project haar eigen aanpak vraagt. Grondwerkprojecten zijn dan ook maatwerk in voorbereiding en uitvoering. Binnen onze grondwerkprojecten dragen we niet alleen zorg voor het ontgraven van cunetten maar ook voor het aanleggen van wegfundaties, rijplatenvoorzieningen etc. In aanloop naar het eindgebruik zal hemelwater, terreinwater en rioolwater afgevoerd worden via door ons aan te leggen rioolsystemen voorzien van benodigde putten en olie/water-afscheiders. Wegfundaties worden voorzien van verhardingen en terreininrichting en groenvoorzieningen maken het project compleet. Voor de uitvoering van grondwerkprojecten beschikken wij over het juiste materieel en gekwalificeerd personeel om elke fase succesvol uit te voeren.