Moet er hout worden vervangen, zoals planken, steigerdelen en balken, en zijn deze niet behandeld of geïmpregneerd? Dan valt dit afval onder de categorie A-kwaliteit hout, oftewel het beste kwaliteit hout. Dit betekent dat het hout ook niet is geschilderd of gelakt. We verzamelen graag de schone planken, balken en steigerdelen.

Vervolgens wordt al het verzamelde hout vermalen en kan het worden geperst tot hout dat kan worden hergebruikt in pallets en spaanplaten.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een hout A container of download het document.

Wel toegestaan

 • Schoon en onbehandeld hout
 • Pallets en kisten

Niet toegestaan

 • Spaanplaat
 • Hardboard en zachtboard
 • Geplastificeerd hout
 • Geschilderd hout
 • Deuren en kozijnen
 • Geïmpregneerd hout (bielzen, tuinhout)
 • Snoeihout
 • MDF

Op deze manier dragen we bij aan het duurzaam hergebruiken van hout en verminderen we de vraag naar nieuwe houtbronnen. Door het recyclen en persen van dit hoogwaardige houtafval geven we het een tweede leven en dragen we bij aan een circulaire economie.

Door het recyclen en hergebruiken van houtafval dragen we niet alleen bij aan een duurzame toekomst, maar bieden we ook economische voordelen. Het hergebruiken van A-kwaliteit hout bespaart kosten, omdat er minder nieuwe houtmaterialen hoeven te worden gekocht.

Het is belangrijk om samen te werken en bewust om te gaan met houtafval. Door het op een verantwoorde manier in te zamelen en te recyclen, verminderen we de belasting van natuurlijke hulpbronnen en vermijden we onnodige afvalstortplaatsen.

Daarnaast is het van belang om bij de bron al rekening te houden met de duurzaamheid van houtmaterialen. Door te kiezen voor gecertificeerd hout met een duurzaamheidskeurmerk, zoals FSC of PEFC, dragen we bij aan verantwoord bosbeheer en het behoud van waardevolle bossen wereldwijd.

Laten we streven naar een efficiënt gebruik van houtmaterialen en een gesloten kringloop waarin houtafval wordt gerecycled en hergebruikt. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het milieu, de economie en de toekomstige generaties.

B-Kwaliteit

Bij renovatie- en sloopwerkzaamheden komt doorgaans houtafval vrij, dat vaak behandeld is met verf, lak of lijm. Dit omvat onder andere hardboard, zachtboard, spaanplaat, maar ook kozijnen en deuren. Dit type hout wordt geclassificeerd als categorie B-kwaliteit.

Het is essentieel om dit houtafval apart in te zamelen. Een aanzienlijk deel van het B-kwaliteit hout wordt versnipperd en vervolgens gebruikt in de houtvezelindustrie en de productie van spaanplaten.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een Hout B container of download het document.

Wel toegestaan

 • Deuren en kozijnen
 • Geplastificeerd hout
 • Geschilderd hout
 • Onbeschilderd hout
 • Verlijmd hout (hardboard, zachtboard, spaanplaat en vezelplaat)

Niet toegestaan

 • Geïmpregneerd (tuin)hout (schuttingen)
 • Snoeihout
 • Verbrand hout
 • Verrot hout
 • Vervuiling met rubber, kunststof, folie, papier, stenen, glas, tempex, stenen etc.

Door zorgvuldig om te gaan met dit houtafval en het op de juiste manier te recyclen, verminderen we niet alleen de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat, maar bevorderen we ook de circulaire economie. Het hergebruiken van B-kwaliteit hout als grondstof voor nieuwe producten draagt bij aan een duurzamere benutting van houtmaterialen en vermindert de vraag naar nieuwe hulpbronnen.

Laten we samenwerken om een efficiënt beheer van houtafval te bevorderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Door bewust om te gaan met materialen en te streven naar een gesloten kringloop van houtafval, kunnen we waardevolle bronnen behouden en een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving. Laten we de mogelijkheden van recycling en hergebruik verkennen, innovatieve technieken toepassen en bewustwording creëren bij zowel bedrijven als consumenten.

Het is essentieel om het belang van duurzaam houtbeheer te benadrukken, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van verspilling, het bevorderen van hergebruik en het ondersteunen van de circulaire economie. Door het recyclen van B-kwaliteit hout kunnen we de waarde ervan behouden en tegelijkertijd de negatieve milieu-impact verminderen.

Samen kunnen we een verschil maken en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Laten we onze inspanningen bundelen, kennis delen en innovatieve oplossingen vinden om het beheer van houtafval te verbeteren. Door te streven naar een gesloten kringloop van houtmaterialen kunnen we een positieve bijd

C-kwaliteit

Geïmpregneerd tuinhout, spoorbielzen en heiningpalen. Het zijn voorbeelden van C-kwaliteit hout. Deze houtsoorten zijn behandeld met stoffen waardoor ze langer meegaan. Nadeel hiervan is dat deze houtsoorten moeilijk afbreekbaar zijn door de natuur. Daarom vereisen ze een aparte vorm van inzameling.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van dit hout en verwerken het op een manier dat het kan worden gebruikt als biobrandstof voor de opwekking van duurzame energie. Door dit verduurzaamde hout te gebruiken als brandstof, dragen we bij aan de overgang naar een groenere energievoorziening en verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een Hout C-kwaliteit of download het document.

Wel toegestaan

 • Geïmpregneerd hout (tuin)
 • Spoorbielzen
 • Heiningpalen
 • Weidepalen

Niet toegestaan

 • Geschilderd hout
 • Spaanplaat
 • Vezelplaat

Door het gescheiden inzamelen en verwerken van C-kwaliteit hout, dragen we niet alleen bij aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen, maar verminderen we ook de belasting van het milieu. Het recyclen van dit specifieke houtafval zorgt ervoor dat de gebruikte materialen opnieuw kunnen worden benut, waardoor de vraag naar nieuwe grondstoffen wordt verminderd.

Het gebruik van verduurzaamd hout als biobrandstof voor duurzame energieopwekking is een milieuvriendelijke oplossing. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen. Bovendien draagt het bij aan de vermindering van afvalstromen en het bevorderen van een circulaire economie.

Door bewust te kiezen voor de juiste inzamelings- en verwerkingsmethoden voor verduurzaamd hout, kunnen we een verschil maken in het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de impact op het milieu. Samenwerking tussen verschillende partijen, zoals inzamelingsbedrijven, verwerkingsfaciliteiten en overheidsinstanties, is van essentieel belang om een effectief en duurzaam beheer van verduurzaamd houtafval te waarborgen.

Door verantwoord om te gaan met deze houtsoorten kunnen we niet alleen het milieu

« » « »