Duurzaam ondernemen met aandacht voor elkaar en onze omgeving. Dát zijn de ambities waarvoor Spelt zich inzet. Dit doen wij door circulariteit als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, grondstoffen, werk én leefomgeving.

De achteruitgang van de wilde bijenpopulaties en het optreden van massale bijensterfte onder honingbijen zijn een gevaar voor de biodiversiteit en veerkracht van ecosystemen.

Meer bloemen, meer elementen om te schuilen en nestelen en meer variatie op kleine schaal verbeteren het leefgebied van bijen en zijn een stimulans voor gezonde bijenpopulaties.

SPELT ERBIJ werkt mee aan verbeteringen in het beheer en de inrichting van de leefgebieden van bijen. Met SPELT ERBIJ ondersteunen wij de bijenpopulatie door bijvoorbeeld de aanplant van een bijenlint, het plaatsen van een bijenkorf, het verstrekken van bloemzaad en hebben wij een samenwerkingsverband met de Bijenstichting.

Zo wordt onze leefomgeving geen bijzaak, maar dragen wij actief bij aan de veerkracht van ons ecosysteem.

SPELT ERBIJ…Natuurlijk!

« » « »