Isolatiemateriaal

Steenwol, glaswol en polystyreenschuim (piepschuim) worden gebruikt voor het isoleren van woningen en overige gebouwen. Bij sloop of renovatie komt afval vrij. Wij zamelen dit afval in en verwerken het. Schoon isolatiemateriaal kan worden gerecycled. Op deze manier kan het opnieuw als isolatiemateriaal dienen.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een container voor isolatiemateriaal of download het document.

Wel toegestaan

  • EPS (polystyreenschuim, piepschuim)
  • Steenwol
  • Glaswol

Niet toegestaan

  • Vervuild materiaal
  • Gevaarlijk afval

« » « »