Producten en grondstoffen uit afval

Alle Afvalsoorten die wij inzamelen worden verwerkt en omgezet in hoogwaardige grondstoffen en energie. Zo bouwen wij iedere dag aan onze grondstoffen rotonde. Puin wordt bijvoorbeeld gebroken en hout en groen-afval wordt gecomposteerd. Dit doen wij met innovatieve installaties om de afvalstromen te scheiden en te bewerken tot herbruikbare materialen. Zo is afval geen restmateriaal maar een duurzame vervanging van primaire grondstoffen. Een aantal van die grondstoffen bieden wij als producten aan.