Zonnepanelen

CO2 is op zich een onschuldig gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Sterker nog, het is nodig om de aarde op temperatuur te houden. Ook mensen en dieren stoten CO2 uit. Een deel van de uitstoot wordt weer opgenomen door bomen, planten en plankton in zee. Die zetten CO2 om in zuurstof. Extra CO2 ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Door die extra CO2 stijgt de temperatuur op aarde: klimaatverandering.

In 2019 heeft Spelt een belangrijke stap richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering gezet. Er zijn op de sorteerloods in Nieuwveen maar liefst 1200 zonnepanelen geplaatst. In 2020 hebben deze panelen voor eigen gebruik 134 mWh geleverd en 69 mWh doorgeleverd. Hierdoor hebben wij 87 ton uitstoot vermeden (1 ton CO2 = 1800 kWh) wat ongeveer gelijk staat aan 58 jaar elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden (gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden per jaar:
2765 kWh, bron: Milieucentraal )