Spelt erbij…Natuurlijk!

De achteruitgang van de wilde bijenpopulaties en het optreden van massale bijensterfte onder honingbijen zijn een gevaar voor de biodiversiteit en veerkracht van ecosystemen.

Meer bloemen, meer elementen om te schuilen en nestelen en meer variatie op kleine schaal verbeteren het leefgebied van bijen en zijn een stimulans voor gezonde bijenpopulaties.

SPELT ERBIJ werkt mee aan verbeteringen in het beheer en de inrichting van de leefgebieden van bijen. Met SPELT ERBIJ ondersteunen wij de bijenpopulatie door bijvoorbeeld de aanplant van een bijenlint, het plaatsen van een bijenkorf, het verstrekken van bloemzaad en hebben wij een samenwerkingsverband met de Bijenstichting.

Door onze landelijke ligging van de vestiging Nieuwveen hebben wij een groenstrook als overgang van het landschap naar ons bedrijfsterrein. Naast bomen, gras en water is er een bij-, vlinder- en insecten aantrekkende bloemenrand aangelegd. Deze aanleg is tot stand gekomen met de Agrarische Natuurvereniging De Hollandse Venen. Niet alleen zien deze bloemenrand er mooi uit, maar ook dragen wij ook nog een steentje bij in de instandhouding van de biodiversiteit. Een bijenvolk voor het verzamelen van Spelt honing uit de bloemenrand maakt het compleet.

Zo wordt onze leefomgeving geen bijzaak, maar dragen wij actief bij aan de veerkracht van ons ecosysteem.

SPELT ERBIJ…Natuurlijk!