Historie

Ons bedrijf is opgericht in 1954 door Willem Pieter Spelt en was met name in de beginfase actief in het agrarische loonwerk.

Door kansen te zien en flink aan te pakken zijn we vanaf 1960 actiever geworden op bouw gerelateerde werken. De divisies Grondwerken en Afvalinzameling kwamen in deze periode steeds meer tot ontwikkeling.

Gedreven door onze liefde voor het vak en door ons boerenverstand te gebruiken zijn wij uitgegroeid tot waar we nu zijn: een serieuze speler in de GWW- en afvalbranche waarin dagelijks bijna 200 collega’s meewerken aan het succes.