Heerenveen

De locatie van Spelt Heerenveen is gevestigd aan de Denemarkendreef 5 in Oudehaske. Vanuit deze locatie coördineren wij onze inzamelingsactiviteiten voor Noord-Nederland.

Voor het inzamelen van het afval kunt u gebruik maken van onze rolcontainers, afzetcontainers en perscontainers. Met portaalcontainerauto’s en haakarmauto’s halen wij deze containers op om de verschillende stromen vervolgens te kunnen verwerken.

Afvalsoorten die wij in Heerenveen verwerken zijn:

 • Bouw- en sloopafval
 • Bedrijfsafval
 • Puin
 • Hout
 • Tuin- en groenafval
 • Dakafval
 • Gevaarlijk afval

In ons bedrijfsproces worden afvalstoffen omgezet in grondstoffen en energie. Dit doen wij met behulp van innovatieve installaties om de afvalstromen te scheiden en te bewerken tot herbruikbare materialen. Zo is afval geen restmateriaal maar een duurzame vervanging van primaire grondstoffen.

En wat gebeurt er dan met uw afval?

 • Puin wordt door ons gebroken en verwerkt tot gecertificeerd menggranulaat
 • Hout wordt ingezet als grondstof voor de houtindustrie
 • Groen wordt omgezet in compost
 • Biomassa wordt ingezet als vervanger van brandstoffen

Victor Ijff

Vestigingsmanager Spelt Heerenveen

Spelt Afvalinzameling Heerenveen B.V.

Denemarkendreef 5
8447 SG Heerenveen

0513 - 41 06 45
heerenveen@spelt.nl

openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 17:30 uur