Cuijk

De locatie van Spelt Cuijk is gevestigd aan de Lange Oijen 3 in Cuijk.

Voor het inzamelen van het afval kunt u gebruik maken van onze rolcontainers, afzetcontainers en perscontainers. Met portaalcontainerauto’s en haakarmauto’s halen wij deze containers op om de verschillende stromen vervolgens te kunnen verwerken.

Vanuit de locatie Cuijk zamelen wij met name de volgende afvalstromen in:

  • Bouw- en sloopafval
  • Groenafval
  • Houtafval
  • Puinafval

Deze stromen slaan wij over waarna ze elders kunnen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Zo hebben wij op deze locatie een afvaloverslag en een papierpulpoverslag.

Daarnaast slaat Spelt Cuijk GFT-afval over naar Het Land van Cuijk. Dit afval wordt vervolgens in bulk afgevoerd naar een eindverwerker die er GFT-compost van produceert.

En wat gebeurt er dan met uw afval?

  • Puin wordt op deze locatie gebroken en verwerkt tot gecertificeerd menggranulaat
  • Hout wordt ingezet als grondstof voor de houtindustrie
  • Biomassa wordt ingezet als vervanger van brandstoffen

Frans den Brok

Vestigingsmanager Spelt Cuijk

Spelt Afvalinzameling Cuijk B.V.

Lange Oijen 3
5433 NG Cuijk

0485 - 33 06 99
cuijk@spelt.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 17:00 uur