MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een vanzelfsprekendheid. We zijn ervan overtuigd dat wij moeten ondernemen met aandacht voor elkaar en onze leefomgeving. Als bedrijf geven wij hier invulling aan op verschillende manieren. We nemen maatregelen om ons energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd te verduurzamen. Zo draait onze sorteer-installatie al volledig energie-neutraal door de 1200 zonnepanelen op het dak van de sorteerloods.

Veel belangrijker nog zijn onze mensen. Wij vinden het belangrijk dat zij mensen op de juiste plek zitten en met plezier naar hun werk gaan. We bieden onze mensen gelijke kansen en maken geen onderscheid tussen personen of groepen. Een veilige werkomgeving is essentieel voor onze mensen. Om dit te realiseren bieden wij trainingen, de juiste kleding en beschermingsmiddelen. Onze kledinglijn is ontworpen met aandacht voor veiligheid en natuurlijk de herkenbaarheid van Spelt.