ISO 9001

Spelt Bedrijven is ook ISO 9001 gecertificeerd en beschikt hiermee over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm. Het toepassingsgebied van het kwaliteitssysteem omvat tank- en bodemsaneringswerkzaamheden, rioleringswerk en straatwerk.