ISO 9001

Spelt Bedrijven beschikt hiermee over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm. Het toepassingsgebied van het kwaliteitssysteem omvat tank- en bodemsaneringswerkzaamheden, rioleringswerk en straatwerk.

Certificering